További szabályozó dokumentumok

Intézmények szabályozó dokumentumai, működési iratai

  • A köznevelési és felsőoktatási intézmények belső szabályozó dokumentumainak körét, tartalmát és közzétételét is jogszabályok határozzák meg.
  •  A köznevelési intézményekben kötelező, gyakori szabályozó dokumentumok
   • Alapító okirat
   • SZMSZ – Szervezeti és Működési Szabályzat, melynek része:
    • Házirend
  • Helyi Pedagógiai Program (külön fejezetben foglalkozunk vele)
  • Munkaterv

Intézményi szabályozó dokumentumokról való tájékozódás

  • Az aktuális, érvényes dokumentumoknak többféle lelőhelye van:
   • Az iskolák hivatalos adatbázisában a legtöbb alapdokumentum legfrissebb változata nyilvánosan elérhető
    • Elérhetők benne az SZMSZ, a házirend és a helyi pedagógiai program legfrisebb változatai. Emelett az alapító okirat aktuális változata mellett 2000-ig visszamenőleg a változatok is elérhetők.
   • Az intézmények honlapján.
   • Az iskola/intézmény könyvtárában.
    • Számos intézményben gyakorlat, hogy a dokumentumok hivatalos megtekintésének helye az iskolai könyvtár.
  • Az érvényben nem lévő működési dokumentumok kereshetők:
   • iskolai könyvtárban az iskolatörténeti különgyűjteményben,
   • iskolai irattárban,
   • illetékes levéltárban.

Ezek a dokumentumok ritkán kerülnek publikálásra. Kiterjedtebb iskolatörténeti munkák mellékleteként esetlegesen találhatók. Vagyis keresésükkor az intézmény felől érdemes indulni. A PAD-ban a vonatkozó tárgyszavakkal elsősorban  a dokumentumok készítését segítő források és az elkészült dokumentumokat elemző művek találhatók.

Az állami fenntartású országos intézmények, háttérintézmények magasabbrendű működési dokumentumait a szakközlönyben nyilvánosságra hozzák.

Ajánlott tárgyszavak, melyek nem az aktuális elnevezéseket tükrözik, hanem korszakokat átívelően nevezik meg a dokumentumokat:

  • helyi tanterv 
  • pedagógiai program 
  • szervezeti szabályzat 
  • iskolai házirend 
  • rendtartás 
  • alapító okirat 
  • munkaterv 
  • beszámoló 
Egyéb más szabályzatok és a róluk szóló irodalom kereshetők a témakör “szabályzat” tárgyszóval való kombinálásával.

Egyéb szakmai szabályozók

Léteznek, olyan szabályozók is, melyek nem kötelező erejűek, inkább egyfajta szakmai elvárásokat fogalmaznak meg. A pedagógusok vonatkozásában ilyenek például az etikai kódexek, melyeket egyes szervezetek, közösségek adnak ki.

A pedagógia területén léteznek általános pedagógus etikai kódexek és szűkebb csoportokra vonatkozók is.

Felhasznált irodalom

Digitalizált Törvényhozási Tudástár. Bp., Országgyűlési Könyvtá