Tantervekről, tervezési szabályozó dokumentumokról való tájékozódás

A tervezési dokumentumokról való tájékozódás, tájékoztatás során figyelembe kell venni az előző fejezetekben bemutatott tipológiai és oktatáspolitikai szempontokat. Emellett befolyásolja a keresést, hogy érvényben lévő vagy korábbi forrást keresünk.

Aktuális, érvényben lévő tantervek

A központi tantervek: alaptanterv, központi kerettanterv
   • általában jogszabályok, így elérhetők a jogszabálytárakban,
    • azok tördelése viszont a használatot kevésbé segítő,
    • az aktuális NAT jogszabály: 110/2012. Korm. rend.
   • a minisztérium vagy más központi szerv honlapjáról is elérhetők,
   • nyomtatásban is megjelenhetnek,
    • ezek könyvtárakban elérhetők,
    • az utolsó nyomtatott nemzeti alaptanterv: 2012 (NAT4 az UPSZ-ban),
    • az utolsó nyomtatott központi kerettanterv: 2000.
A helyi tantervek:
   • az iskola Helyi Pedagógiai Programjának (HPP) részei.
    • Az iskolák hivatalos adatbázisában az alapdokumentum között nyilvánosan elérhető a HPP.
   • Egyes iskolák publikálják HPP-jüket, helyi tantervüket. Ezek megtalálhatók az OPKM katalógusa (vagyis szakirodalmi adatbázisa) segítségével.
Tantervek korábbról

A tantervek keresése neveléstörténeti háttérismerettel könnyebb, de a munkát több tantervbibliográfia is segíti. Emellett érdemes a tantervekről szóló neveléstörténeti forrásokat is segítségül hívni.

Tantervbibliográfiák

borító Horánszky Nándor: Közoktatási tantervek. 1868-1971. Az általános képzés tantervei. Bp., OPKM, 1974, 173 p.  OPKM  
    • óvoda, alapfokú oktatás, nem szakképző középiskola, pedagógusképzés
    • intézménytípusonként, azon belül megjelenési év szerint közli
    • mutatók:
      • tárgymutató a tantervekhez (159-163. p.)
      • jogszabálymutató (164-170. p.)
    • önállóan és más mű részeként közölt tantervek teljességre törekvően (608 tétel)
    • tantervekről szóló irodalom válogatott bibliográfiája (375 tétel)
borító Mészáros István: A tantervek címleírásai. In: Mészáros István: Felekezeti népiskolai tantervek. 1868-1948. (A tantervelmélet forrásai, 18.)  Bp. Országos Közoktatási Intézet, 1996, 61-64. p.  OPKM
    • felekezetekre bontva közli
    • 49 tétel
 borító Toldy Sára (összeáll.): Az új nevelési-oktatási dokumentumok bevezetése. Gépirat. (Témabibliográfiák, 249.) Bp., OPKM, 1981, 58 p. OPKM
   • 534 tétel
   • iskolatípusonként és azon belül tantárgyanként közli a tantervek és a tantervekről szóló művek bibliográfiai adatait
   • mutató nélkül
   • önálló művek esetén tartalmazza az OPKM raktári számot
 borító
Meider Magda (összeáll): Nevelési-oktatási alapdokumentumok. 1981-1985. Gépirat. (Témabibliográfiák, 306.) Bp., OPKM, 1986, 132 p. OPKM
    • előzmény: Témabibliográfiák: 249.
    • 639 tétel
    • iskolatípusonként és azon belül tantárgyanként közli a tantervek és a tantervekről szóló művek bibliográfiai adatait
     • előzményével ellentétben tanmeneteket, óraterveket is számba vesz
    • mutató nélkül
    • tartalmazza a tárgyszavakat is
    • önálló művek esetén tartalmazza az OPKM raktári számot

Tantervek, tartalmi szabályozó dokumentumok keresése a PAD-ban

Figyelem! A Pedagógiai Adatbázis 1989-től teljes. Az önálló műként korábban megjelent források, így a tantervek folyamatos retrospektív konverzió alatt vannak, vagyis több korábbi már kereshető a PAD-ban, de nem minden. A folyóiratokban, kötetek részeiként megjelent tantervek viszont az évenkénti MPI-k segítségével kereshetők vissza. Erre akkor van szükség, ha a tantervbibliográfiákkal nem érintett időszakokban, iskolatípusokra szeretnénk keresni.

A keresés során szem előtt kell tartani, hogy tantervet vagy tantervről szóló forrást keresünk. Vagyis nem mindegy, hogy a tervezési dokumentum típusát tárgyszóként vagy dokumentumtípusként kezeljük.

Az OPKM adatbázisának (melynek része a PAD) űrlapos keresőfelülete a Tárgyszó nevű keresőmezőben egyszerre keresi a tárgyszavakat és dokumentumtípusokat. Ennek következtében, ha ott keresünk például a "tanterv" tárgyszóra, akkor a tanterveket és a róluk szóló forrásokat egyszerre kapjuk meg.

Amennyiben fontos számunkra, hogy az adatbázis csak a tanterveket, mint dokumentumtípust keresse, akkor keresésünket a 655, dokumentumtípus adatmezőre kell szűkíteni. Ennek használatára viszont nem hagyatkozhatunk teljes mértékben, mert ezt az adatmezőt nem a kezdetektől használja a PAD.


A témakörben ajánlott tárgyszavak

  • pedagógiai program
   • óvodai nevelés programja
  • tanterv
   • nemzeti alaptanterv 
   • kerettanterv 
   • helyi tanterv
  • nevelési terv 
  • nevelési-oktatási terv
  • vizsgakövetelmény 
  • útmutató
   • tantervi útmutató
  • követelményrendszer - elsősorban a pedagógusképzés vonatkozásában
  • jogszabály - amennyiben nem tudjuk a megfelelő dokumentumtípust, vagy azok között nem találjuk, ez is segíthet
  • tárgyszójegyzéken nem szereplő, de tárgyszóként használt kifejezések:
   • Óvodai nevelés országos alapprogramja
   • Kollégiumi nevelés országos alapprogramja
A témakörhöz kapcsolódó szakcsoport, mely a tartalmi szabályozók alkalmazott tárgyszavait és dokumentumtípusait mutatja: 543

A keresés szűkíthető többek között: 

  • iskolatípusra 
  • megjelenési évre 
  • tantárgyra
  • nevelési célra
Egyéb szabályozó dokumentumok keresése
Az intézményrendszerben számos olyan tartalmi szabályozó dokumentum van, mely nem a hagyományos iskolára, nem annak teljességére vonatkozik, hanem valamely intézménytípusára, kiemelt szempontjára. Ilyenek a kollégiumok, óvodák, iskolai könyvtárak, pedagógusképzés...

Az ezekre vonatkozó dokumentumok általában az intézménytípus megnevezésével és "nevelési program" tárgyszó kombinálásával találhatók meg. Amennyiben tudjuk a szabályozó dokumentum korabeli megnevezését, akkor érdemes lehet a cím szavaiban is keresni.

Például: