Kiemelt tantervek, programok

A PAD jelentős számú szakirodalmi forrást tartalmaz az egye tartalmi szabályozó dokumentumokkal kapcsolatan. A NAT-okkal kapcsolatban például 2020-ban 1500 tételt. A tájékozódást segítendő összegyűjtöttük az egyes kiemelten meghatározó tantervek, programok szövegeit egyben tartalmazó, eredeti és hozzáférhető forrásokat. Ezeknek két típusa van: a hivatalos közlönyben való megjelenés és az egységbe foglalt, szerkesztett szöveg.

Az alábbi listában az OPKM linkek az OPKM katalógusára mutatnak. A cím mögötti linkek pedig a közlöny digitalizált vagy digitális változatára. Ezek egy része ingyenesen elérhető, más része előfizetéses tartalom.

Kiemelt tantervek

1777 - Ratio educationis


Ratio educationis, totiusque rei literariae per regnum Hungariae et provincias eidem adnexas. Vindobonae, Typis Joan. Thom. nob. de Trattnern,1777 , 496 p. OPKM
 címlap  Az 1777-iki Ratio Educationis. Fordíttotta és bev. és jegyz. ell. Friml Aladár. (Pedagógiai könyvtár, 1.) Bp.,  Kath. Középisk. Tanáregyes., 1913, 271 p. OPKM
  Ratio educationis publicae totiusque rei literariae per Regnum Hungariae et provincias eidem adnexas. 2. ed., Budae, Typis Reg. Universitatis ung.,1806, 315 p. OPKM
  Ratio educationis. A nevelés- és oktatásügy rendje Magyarországon és a hozzá kapcsolt tartományaiban. Hasonmás kiad. Bp., M. Mercurius, 2014, 367 p. OPKM
borító Ratio educationis. Az 1777-i és az 1806-i kiadás magyar nyelvű fordítása. Fordította, jegyzetekkel és mutatókkal ellátta Mészáros István. Bp., Akad. K., 1981, 432 p. OPKM

1849 - Entwurf
borító Az ausztriai gimnáziumok és reáliskolák szervezeti terve. Organisationsentwurf. Ford. Schaffhauser Ferenc, A szöveget gond. és sajtó alá rend. Horánszky Nándor, A bev. tanulmányt írta Zibolen Endre, (A tantervelmélet forrásai, 12.) Bp., Országos Pedagógiai Intézet, 1990, 220 p. OPKM

1960-1980-as évek

borító Általános iskola
 • A Művelődésügyi Miniszter 162/1962.  (M.K. 23.) MM számú utasítása az általános iskola új tantervének és óratervének kiadásáról.
  • Tanterv és utasítás az általános iskolák számára. Budapest, Tankönyvkiadó, 1963, 670 p.  OPKM
 • Az Oktatási Miniszter 114/1977. (M.K. 11.) OM számú utasítása az általános iskolai nevelés és oktatás tervének bevezetéséről.
  • Az általános iskolai nevelés és oktatás terve. 2. kiad., Bp., Országos Pedagógiai Intézet – Művelődési Minisztérium, 1981, 872 p. OPKM
  • Az általános iskolai nevelés és oktatás terve. 3. korr. kiad., Budapest, Országos Pedagógiai Intézet, 1990, 379 p. OPKM
Gimnázium
 • Tanterv és utasítás a gimnáziumok számára. Budapest, Művelődésügyi Minisztérium, 1965, 16 db (OPKM X112.961/1-16; 112.963/1-16)
 • Az oktatási miniszter 124/1978 (M.K. 14) OM számú utasítása a gimnáziumi nevelés és oktatás tervének jóváhagyásáról és bevezetéséről.
  • A gimnáziumi nevelés és oktatás terve. Budapest, Tankönyvkiadó, 1978, 669 p. OPKM
Szakképzés
 • Tanterv és utasítás a szakközépiskolák számára. Budapest Tankönyvkiadó, 1968, 20 db [közismeretei tárgyak] (OPKM 180.425=1-20)
 • Tanterv a szakmunkásképző iskolák számára. Budapest, Oktatási Minisztérium, 1975, 7 db [közismeretei tárgyak] (OPKM 132.701=1-7)


Nemzeti alaptantervek

1995

borító

2003

borító

2007

   • Önálló nyomtatott kiadványként nem jelent meg.

2012

borító

2020

Óvodai nevelés


 • Bakonyi Pálné - Szabadi Ilona (szerk.): Az óvodai nevelés programja. Budapest, Tankönyvkiadó, 1971, 291 p. (OPKM 124.889)
 • Az óvodai nevelés programja. Bp., Országos Pedagógiai Intézet, Tankönyvkiadó,1989, 283 p. OPKM
borító

Kollégiumi nevelés


Utolsó módosítás: 2021. March 10., Wednesday, 19:24