Tankönyv

Fogalma, típusai

A pedagógia szakterületénekj egyik sajátos dokumentumtípusa, mely az alap- és középfokú oktatásban használatos taneszköztípus. A szakkifejezésnek vannak szűkebb és tágabb értelmű meghatározásai. A keresés során erre figyelni kell!

  • tankönyv legtágabban = minden iskolai tanulói használatra szánt nyomtatott dokumentum, lehet az rendszerező, szemléltető, munkáltató, gyakoroltató célú, (pl.: szöveggyűjtemény, munkafüzet is)
  • tankönyv jogi értelemben = tankönyvengedélyeztetési folyamatban meghatározott időre engedélyt szerzett, tankönyvjegyzékre került tanulói használatra szánt nyomtatott dokumentum,
  • tankönyv tartalmi vonatkozásban = egy tantárgy, egy tanévi tantervben meghatározott tartalmát pedagógiai tudatossággal rendszerező, leíró dokumentum. (Vagyis nem munkafüzet, atlasz…) Ez a meghatározás tekinthető a leghagyományosabbnak és a köznyelvi értelműnek.


Ezek mellett más tartalmi és formai elvárások jellemzik, így szakmai szempontból is külön kezelendők a felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek. Ezekre ebben a fejezetben nem is térünk ki.

A tankönyvek több típusa és azokon belül műfaja alakult ki az évszázadok során:

  • leíró (tankönyv a szűkebb értelemben),
  • magyarázó-szemléltető (pl.: szöveggyűjtemény, atlasz),
  • munkáltató (pl.: munkafüzet, feladatgyűjtemény),
  • programozott,
  • multimediális, mely már átvezet az egyéb taneszközök típusaihoz,
  • vegyes típusú (pl.: munkatankönyv).

Egyes tankönyvtípusk minden tantárgyat jellemezhetnek, egyes tantárgyaknak viszont megvannak a maguk sajátos tankönyvi típusaik. Pl.: olvasókönyv, földrajzi atlasz, növényhatározó.