A tankönyvkutatás forrásai

A tankönyvekről való tájékozódásnak többféle forrása van, melyek közül céljaink szerint kell választani:

  • létezésükről, bibliográfiai és egyéb adataikról való tájékozódáshoz:
   • kurrens forrás: tankönyvjegyzék: egy adott tanévben/időszakban engedéllyel rendelkező tankönyvek,
   • retrospektív források: tankönyvbibliográfiák, tankönyvkatalógusok: egy korszak utólag, akár a tankönyvi engedélytől független számbavétele
  • használatukról:
   • Az 1850-1948 közötti időszakban minden középiskola értesítők külön fejezetben közölte a következő tanévben használandó tankönyvek listáját.
  • tankönyveket bemutató, elemző, támogató források:
   • kurrens források:
    • tankönyvkritikák, tankönyvismertetések,
    • tanári kézikönyvek, tankönyvi útmutatók,
   • retrospektív források:
    • tankönyvkutatások.

A következő alfejezetekben ezek típusait keresési tanácsokkal ellátva mutatjuk be.