Tankönyvbibliográfiák, tankönyvkatalógusok

Az OPKM a teljesség igényével gyűjti, megőrzi, számba veszi a mindenkori Magyarország és a magyar nyelvterületek alsó- és középfokú általánosan és szakmában képző iskoláinak tankönyveit. Mindezt a kezdetektől napjainkig, naprakészen. A tankönyvet tágan kell érteni, ide tartozik minden tanulói használatra szánt kiadvány (pl.: munkafüzet, atlasz). A gyűjteményben nem magyar vonatkozású tankönyvek is fellelhetők. Az OPKM katalógusai nyújtják a legszélesebb körű tájékozódási lehetőséget a magyar tankönyvekről.

Az OPKM tankönyveinek katalógusát kötetekben is megjelentette, ezekről a bibliográfiák között írunk.

Az OPKM online katalógusa 2020-ban 90%-os feldolgozottsággal tartalmazza a könyvtár tankönyv-különgyűjteményének bibliográfiai adatait. Ez 69 ezer rekord. 

A tankönyv-adatbázis tartalma:

  • bibliográfiai leírás formai adatai: szerző, cím, kiadó, megjelenési év, sorozat, illusztrátor, stb.)
  • tartalmi feltárás: téma szerint tárgyszavakkal is lehet keresni (tantárgy, évfolyam, oktatási szint, iskolatípus, dokumentumtípus).
  • Speciális tankönyvi adatok
   • engedélyszám
   • RSZ szám: kiadói kód

Az online katalógus lehetőséget nyújt a csak tankönyvi adatbázisban való keresésre (Összetett keresés / Adatbázis).

Keresési tanácsok:

A tankönyvek keresési, kiválasztási szempontjai az OPKM adatbázisában

(T = alkalmazandó tárgyszó)


Szempont

Tanácsok

ország

Figyeljünk a korabeli országhatárra!

nyelv / nemzetiség

 • mo-i magyar – T: Magyarország + egyéb megjelölés nélkül

 • bármely mo-i nemzetiségi – T: nemzetiségi iskola + Magyarország

konkrét: pl.: mo-i német – T: német nemzetiségi iskola + Magyarország

 • határontúli magyar -T: magyar tanítási nyelvű iskola (+ ország)

iskolafok

T: alapfokú oktatás, középfokú oktatás, felsőoktatás, szakképzés

iskolatípus

 • az iskolatípusok neve egységesített formában kereshető, lásd MPT 222-es szakcsoport 

  • vannak fölérendelt fogalmak, ha nem lennénk biztosak, pl.: alapfokú oktatás, középfokú oktatás

  • a tantárgyak nevében törekszünk az egységes használatra, de ez teljességgel nem tehető meg azok tartalmi különbségei miatt

  • korabeli: neveléstörténeti tájékozódás szükséges (pl.: polgári iskola, leányiskola, reáliskola)

  • spec. iskolatípusok is vannak (pl.: tanítóképző intézet, gyengénlátók általános iskolája, kisegítő iskola)

dokumentumtípus

pl.: tankönyv, munkafüzet, szöveggyűjtemény, atlasz lásd: 541 szakcsoport

kiegészítő művek

pl: tanmenet, tanári kézikönyv

tantárgy

korabeli megnevezés – T: … tantárgy

tananyagbeosztás

hányadikos tananyag amit keresünk? – segít a korabeli tanterv

gyakran a témakörök is tárgyszóként szerepelnek pl.: ókor, algebra

évfolyam

T: évfolyam x pl.: évfolyam 5
- alkalmazott tárgyszóforma: “évfolyam 1” (szóközzel, pont nélkül)
- összevontan nem kereshető, ha többféle is megfelelő, akkor VAGY logikai operátorral kell összekapcsolni