A tankönyvekhez való hozzáférés

Az alap és középfokú oktatás tankönyveit alapvetően háromféle könyvtárban gyűjtik:

  • pedagógiai könyvtárakban,
  • iskolai könyvtárakban,
  • pedagógusképző felsőoktatási könyvtárakban.

Általában véve elmondható, hogy az érdeklődők és kutatók kölcsönözhető példányokhoz nem tudnak jutni.

A pedagógiai könyvtárakban gyakran tankönyvbemutató-helyet működtetnek a gyakorló pedagógus tájékoztatása, a tankönyvválasztás segítése céljából. Itt az aktuálisan az oktatásban használt tankönyvek ismerhetők meg. Ezek a gyűjtemények jellemzően nem kölcsönözhetőek.

A pedagógiai könyvtárak közül kiemelkedő szerepe van az OPKM-nek, mely nemcsak tankönyvbemutató-helyet működtet, hanem tankönyvtárat is, melyben a mindenkori tankönyvek gyűjtésére, archiválására teljes körűen törekszik. Ezzel szolgálja a számbavételt, a megőrzést és a kutathatóságot. Ezt a feladatát 2008 óta az OSZK-val való megállapodás alapján nemzeti könyvtári funkcióval végzi. A céloknak megfelelően a gyűjtemény kötetei kizárólag helyben használhatók, nem kölcsönözhetők.

Az iskolai könyvtárak állományában háromféle célra, háromféleképpen találhatunk tankönyveket:

  • tanulók tankönyvellátása: nagy példányszámban, külön tankönyvtárban kezelve, egész éves kölcsönzésre a tanulók és a pedagógusok számára, ideiglenes nyilvántartásban az állományban csak addig tartva, amíg az iskolában használatban vannak,
  • tájékoztatási, dokumentálási célra egy-egy példány minden az iskolában használt tankönyvből, tartós megőrzésre, akár az iskolatörténeti különgyűjtemény részeként,
  • pedagógusok munkájának támogatására: az iskolában hivatalosan nem használt, de a pedagógusok felkészülését segítő más tankönyvek, tartós megőrzésre a tanári kézikönyvtárak vagy a pedagógiai szakirodalom részeként.

Az iskolai könyvtár állománya csak az iskolahasználók számára áll rendelkezésre, és a fenti típusok mentén abban is lehetnek korlátozások.

A pedagógusképző felsőoktatási könyvtárak és/vagy a gyakorlóiskolai könyvtárak az intézményben képzett szakok közoktatásban aktuálisan használt tankönyveiből gyakran tartanak kölcsönözhető példányokat a képzést és a gyakorlótanítást támogatandó.