Feladatbankok, feladatok, oktatási segédletek

A gyakorló pedagógusok és pedagógusjelöltek körében az egyik legnagyobb kereslet az oktatási és egyéb nevelési feladatokhoz kapcsolódó kiegészítő anyagokra, feladatokra van. Ezeket az igényeket az internet elterjedésével ma már jelentősen kisebb mértékben tudják a könyvtárak kiszolgálni.

A Magyar Pedagógiai Tárgyszójegyzékben tárgyszó az oktatási segédlet, mely műfajgazdag csoportot takar. Ide tartozhatnak különböző tankönyvi kiegészítő kiadványok, tanmenetek, képletgyűjtemények, feladatgyűjtemények, projekttervek, kidolgozott érettségi tételek, diákszótárak, rövidített olvasmányok, műelemzések, tanulási útmutatók és még számos jól körülhatárolható és kevésbé elterjedt kiadványtípus. A PAD-ban 2020-ig több mint 4 ezer kiadvány kapta meg ezt a tárgyszót. Tartalmi szűrésük nagyon korlátozottan tehető meg. A kiadványokban feldolgozott konkrétabb témakörök nem jelennek meg a tárgyszavak között. Keresésük szűkítése elsősorban

  • tantárgyra,
  • iskolatípusra,
  • iskolafokra, évfolyamra,
  • célra (pl.: érettségi vizsga, felvételi vizsga, fejlesztés),
  • képességekre, fejlesztési célokra, pedagógiai problémára (pl.: íráskészség, kreativitásra nevelés, gondolkodás, kommunikáció) lehetséges.

Az oktatási segédlet tárgyszó inkább szűrésre alkalmas, mint keresésre. lehetőség szerint konkrétabb műfajokat, típusukat keressünk.

A pedagógusok viszont gyakran nem a tanítást kiegészítő anyagokat keresnek, hanem konkrétan feladatokat keresnek. Kidolgozott, újrahasznosítható feladatokhoz alapvetően három forrásból lehet jutni:

  • közvetlenül más pedagógusoktól - személyes kapcsolat vagy blogok, közösségi médiafelületek útján,
  • szaksajtóból, kiadóknál publikált kiadványokból - bibliográfiai adatbázisok, könyvtárak segítségével,
  • online feladatbankokból.