Személyekkel kapcsolatos források

A pedagógiai forrásokban alapvetően háromféle csoportba sorolható személyekkel kapcsolatban találhatunk információkat:

    • a szakterület neves szakemberi (elméleti és/vagy gyakorlati),
    • gyakorló szakemberek, akik elsősorban munkahelyük, tanítványaik, családjuk számára ismertek,
    • személyek, akik jártak iskolába és/vagy más oktató-nevelő intézménybe (közismert és kevésbé ismert személyek).

A pedagógiával kapcsolatban álló személyekre vonatkozó kutatás során figyelembe kell venni, hogy nehéz az érintett személyek körét meghatározni. Jelentős tudósok, írók, politikusok, akik csak érintőlegesen foglalkoztak pedagógiai kérdésekkel, de véleményük adott időben vagy adott korban meghatározó volt. Továbbá sok monográfia tartalmaz életrajzi adatokat, kisebb-nagyobb rejtett vagy valódi bibliográfiát.

A három terület kutatásának más a logikája és részben mások a forrásai.