Pedagógiai életrajzi lexikonok, ki kicsodák

Orbók Mór: Pedagógiai Plutach. Jelesebb pedagógusok, kiválóbb tanférfiak arczkép- és életrajzgyűjteménye,1-3.kötet (1887-1888)

Vaday József: Magyar tanférfiak és tanítónők ezredéves albuma (1896)

Halász Imre: nyugállományú hazai pedagógusok almanachja (1936)

Deák Gyula: Polgári iskolai író¬ tanárok élete és munkái. Bp., 1942.

Szabó S. József: A Debreceni Református Kollégium tanárai és kiválóbb növendékei 1549-1925.

Bene Lajos: Magyar tanítók lexikona (1939)

Báthory Zoltán – Falus Iván: Pedagógiai ki kicsoda Bp., Keraban K.,1997. 

1200 kortárs magyar és külföldi pedagógus életrajzi adatai.

Pápai pedagógus lexikon. Főszerk. Tungli Gyula. Pápa, 1997.

Pedagógusok arcképcsarnoka / Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület ; [kötetszerk. Baloghné Zsoldos Julianna]. Debrecen,Hajdú-Bihar M. Neveléstört. Egyes., 2002-2019

Az adatgyűjtés folyamatos, évente jelenik meg egy kötet.