Pedagógusok, diákok névtárai

Tanári névkönyvek (iskolatípusonként)

    • Középiskolai tanárok névkönyve 1922/23, 1924/25. Szerk. Barthos Aladár, Csetri Károly. Bp., 1923.
    • Középiskolai tanárok névkönyve, 1928/29. Szerk. Barthos Aladár. Csetri Károly, Luttor Ignác. Bp., 1929   OPKM  


Középiskolai tanári zsebkönyv. Szerk. albisi Barthos Aladár és dr. Jámbor György. Bp., [1934]

Középiskolai (1940-42: Gimnáziumi) tanári zsebkönyv. Szerk. Jámbor Gyula. Bp., 1936, 1938, 1940, 1942.

Középiskolai tanári névkönyv. X. névkönyv. 1906-7. Szerk. Kalmár Elek. Lőcse, 1907.

Középiskolai tanári névkönyv. X I. névkönyv. 1909-10. Szerk. Kalmár Elek. Lőcse, 1910.

A polgári iskolai tanárok évkönyve, Szerk. mileji Salamon János, Iillyefalvi Rákosi Zoltán.

    • 1938/39; Bp., 1939,
    • 1942/43. Bp., 1943.

Diák névjegyzék

A tanulókról ritkábban készül kifejezetten névjegyzék. Az iskolai értesítők nyújtanak a diákok névsoráról a legbővebb adathalmazt. De egyes iskolák külön kötetbe rendezik a náluk tanuló/érettségiző diákok névsorát. 

Fallenbühl Zoltán: Az 1738/39. évi országos diákösszeírás. Bp., OSZK, 1985 [!1990] 536 p.  OPKM 

Ez a korszak egyik legnagyobb értelmiségi adatbázisa, melyet a pestis terjedését megelőzendő a Magyar Királyi Helytartótanács rebdelte el. A kötet felekezetenként (kat., ref., ev.) felsorolja az iskolákat majd összesítve névsorban a diákokat. Az adatokat nem minden iskolából küldték teljeskörűen. Közölt adatok: név, rang, származási hely (város), iskola, osztály, megélhetés. Az alkalmazott besorolások a kötet elején megmagyarázásra kerülnek. 1770-ig van folytatása a levéltárban, melyről a kötet bevezetőjében olvashatunk. A kötetnek nincs tartalomjegyzéke.

Tablók könyve sorozat

A névtárak egy speciális kiadványa, mely az adott iskolában elkészült végzős tablókat rendezi kötetbe, így a névsoron kívül arcképeket is tartalmaz. Ezt már legalább 60 iskola publikálta hazánkban: OPKM