Iskolai értesítők

Az iskolai értesítők (érdemsorozatok, évkönyvek) a 18. század végétől jelennek meg, az 1849/50. tanévtől kiadásuk tanévente kötelező, egészen az 1948. évi államosításig. Tartalmazza többek között a tanulók és az iskolában tanítók névsorát. Egyes tanárok életpályája, tudományos tevékenysége az iskolai értesítőkből jól nyomon követhető, kutatható.

Adattartalmuk korszaktól függő. A személyekre nézve az alábbi adatok jellemzőek:

  • 1850-ig főleg "érdemsorozatok":
   • tanulói névsorok, érdemjegyek,
   • pedagógusi névsorok.
  • 1850-1949-ig a leggazdagabbak adatban, nelyek tartalmát jogszabály írta elő:
   • tanulói névsorok, érdemjegyek, személyes háttéradatok,
   • pedagógusi névsorok, szakmai és tudományos tevékenységük,
   • tanterv, tananyag, használt tankönyvek - vagyis arról tájékozódhatunk mit tanultak, mit tanítottak,
   • az iskolai élet eseményei - itt találhatunk adatokat a kiemelkedő tanulókról és a pedagógusok tanításon kívüli tevékenységéről,
   • pedagógusoktól származó tudományos tanulmányok - melyek az életmű megismeréséhez járulnak hozzá.
  • 1950, de jellemzőbben 1989 után
   • a tanulókról csak névsorok és kiemelt egyéb eredmények (dicséretek, versenyek) találhatók meg,
   • a pedagógusi tudományos tanulmányok közlése háttérbe szorul,
   • megjelennek a diákoktól, tanároktól származó beszámolók,
   • gyakoriak a fényképek.