Egyéb források a személyek életének, munkásságának kutatásához

Nekrológok

  • A pedagógiai szaklapokban és a helyi sajtóban egy-egy ismert szakember halála után közölnek nekrológot, melyek számos szakmai életrajzi adatot és méltatást tartalmaznak.
  • Az OPKM-ben a nekrológokat feldolgozzuk. Csak a PAD-ban 2020-ben majdnem ezer érhető el, és ehhez jönnek még az 1989 előtt megjelentek.
  • Nekrológ esetén az elhunyt személy neve tárgyszóként szerepel a tételen.

Kitüntetések, díjak, versenyeredmények

  • A sajtóban publikált kitüntetések, laudációk is számbavételre kerülnek.
  • Kossuth-díjasok és Állami díjasok almanachja, 1948-1985 / [... szerk. Darvas Pálné, Klement Tamás, Terjék József] ; [kész. a Minisztertanács Titkársága gondozásában] Megjelenés: Bp. : Akad. K., 1988, 685 p.
  • Egyes pedagógusi díjakról és földrajzi területek kitüntetett pedagógusairól, tanulmányi versenyek helyezettjeiről, összefoglaló névjegyzékek is megjelennek.
   • Például:  Országos Tudományos Diákköri Konferencia Almanachja  1989 óta jelenik meg.    OPKM

Publikációs tevékenység forrásai

  • A neves és/vagy publikáló szakemberek életének, munkásásgának feltérképezésében fontos áttekinteni publikációikat. Ehhez a korszaknak és szakterületnek megfelelő szakirodalmi adatbázisok vannak segtségünkre. Lehetnek ezek:
   • OPKM katalógusai
   • nemzeti szakbibliográfia, MPI, PAD
   • helytörténeti adatbázisok
   • repertóriumok

Helytörténeti és iskolatörténeti különgyűjtemények

  • A nem nagyhírű szakemberek és diákok tevékenysége és a neves pedagógusok életének részleteinek kutatásához nélkülözhetetlenek a helyi sajtótermékek, melyeket a területileg illetékes könyvtárak és az iskolai könyvtárak helytörténeti gyűjtemnyeiben találhatunk meg. 

Levéltári források

  • A kiadatlan írott források a levéltárakban és irattárakban találhatók.
  • A levéltárakban a rendezési elv az iratok eredete (proveniencia), illetve formai vagy tartalmi szempontokon alapuló (pertinencia). Az azonos elvek alapján csoportba rendezett iratok összessége a fond. A levéltárakban való eligazodást segítik a levéltári segédletek, az alap- és ismertető leltárak, raktári jegyzékek. A személyekre vonatkozó kutatások legfontosabb levéltári forrásai:
   • Levéltárak családi és személyi fondjai
   • Felekezeti és állami anyakönyvek
   • Iskolai beiratkozási anyakönyvek
   • Tisztújítások hivatalos dokumentumai