Intézmények adatait tartalmazó dokumentumok

Az intézményekre vonatkozó kutatások, információs igényeknek két fő iránya van:

  • az intézményrendszerre, intézménytípusra, az intézmények egy csoportjára azok jellemzőire,
  • egy konkrét intézményre vonatkozó.

Intézményrendszer

  • Intézmények nyilvántartása
Iskolatörténet, intézménytörténet
  • Levéltári források
  • Egyéb források 

Országos, területi, iskolafokonkénti intézménytípusonkénti statisztikai adatokról a Központi Statisztikai Hivatal évente kiadott köteteiben, illetve a KSH honlapján az Oktatás almenüben találhatók adatok és elemzések:

A hosszú idősoros elemzéseket régebbre visszamenően segítik a statisztikai évkönyvek, melyek megjelentek az oktatás területére országosan és megyei, fővárosi kötetekben is.

Az iskolarendszer aktuális statisztikai adatait a hivatalos KIR adatbázisból az Oktatási Hivatal honlapján közzéteszi közérdekű adatközlésként. Ezek ingtézményi szintre lebontott adatok, melyek lehetővé teszik az összegző, elemző számításokat.

A magyarországi köznevelési intézmények (óvodák és iskolák) nyilvántartását az Oktatási Hivatal végzi. Az intézmények kereshető jegyzéke a Köznevelés Információs Rendszerének (KIR) adatbázisában érhető el.  

  • kereshető: OM azonosító, név, település, megye, iskolatípus, fenntartó, oktató OKJ szakmacsoport, SNI
  • megtekinthető: elérhetőségek, statisztikai adatok, kompetenciamérés adatai, alapdokumentumok (alapító okirat, SZMSZ, házirend, helyi pedagógiai program)

A felsőoktatási intézményekről szintén az oktatási Hivatal tájékoztat.

A világ felsőoktatási intézményeiről és az akadémiai szféra egyéb intézményeiről az évente kiadott World of Learning tájékoztat, mely online formában is létezik. Közel 36000 szócikkben veszi számba 225 ország felsőoktatási intézményeit, kutatóintézeteit, könyvtárait és múzeumait.

Az egyes intézmények múltjára és jelenére irányuló kutatás két fő területe a szakirodalom tanulmányozása (iskolatörténeti, helytörténeti monográfiák) és a forráskutatás. A források lehetnek nyomtatottak vagy kéziratosak. Az intézményekre vonatkozó kutatás legfontosabb nyomtatott forrásai az intézmények által kiadott évkönyvek, almanachok, folyóiratok, újságok. Az iskolai évkönyvek a tanárok és tanulók adatai mellett számos adatot közöltek az oktatási intézményről is (pl. a használt tankönyvek jegyzéke, szertárak, iskolai könyvtár gyarapodása, fontosabb események a tanévben, fényképek, rajzok az iskolaépületről, stb.). Az 1895/96. évi értesítőkben számos átfogó iskolatörténeti munka jelent meg.

Az intézményekre vonatkozó kutatások legfontosabb levéltári forrásai:

  • Iskolai (egyetemi) anyakönyvek (állami és felekezeti)
  • tantestületi jegyzőkönyvek
  • iskolaszékek jegyzőkönyvei
  • tanfelügyeleti jegyzőkönyvek

Intézményi források

Az intézmények jelenére és múltjára vonatkozó kutatás további naprakész forrásai az intézményi honlapok, egyes országok oktatási minisztériumainak honlapjai, szakmai szervezetek honlapjai, a felvételi tájékoztatók.