Pedagógiai alapbibliográfiák

Pedagógiai alapbibliográfiák:  Beély Fidél bibliográfia

Beély Fidél József: Alapnézetek a' nevelés, és leendő nevelő, 's tanítóról különös tekintettel: a' tan' történeti viszontagsága, és literaturájára. Pozsony, Schmid  és Busch, 1848. 162 p.   OPKM

Első magyar nyelvű pedagógiai bibliográfiánk. Függelékben a magyar és külföldi pedagógiai irodalom.


Kiss Áron: A magyar népiskolai tanítás története. Bp. 1881. 480 p.  OPKM

A nevelési irodalmunk története c. fejezetben a 15.sz. közepétől  a 19.sz. utolsó harmadáig tartalmazza a legfontosabb pedagógiai irodalmat, kritikai értékeléssel, elemzésekkel.

Márkus Gábor: A XIX. századi magyar neveléstörténeti irodalom bibliográfiája, 1800-1914. Szeged, Szegedi Ferencz József Tudományegyetem Pedagógiai-lélektani Intézet, 1937. 93 p.

Tematikus csoportosításban, önállóan megjelent műveket dolgoz fel. Gazda István és Mészáros István kiegészítéseivel bővített új kiadása 1985-ben jelent meg.

Hellebrant Árpád: A magyar paedagógiai irodalom. 1905-1924. In: Magyar Paedagogia

Az első, teljességre törekvő számbavétel, innen számíthatjuk a nemzeti szakbibliográfia kezdetét. Könyveken és folyóiratcikkeken kívül iskolai értesítőket és külföldi pedagógiai művek ismertetéseit is feldolgozza.  A Magyar Paedagogia c. folyóirat számaiban, évente folyamatosan jelent meg. Jelentőségét növeli, hogy a magyar pedagógiai szakirodalom különösen termékeny időszakát öleli fel. Közel száz pedagógiai folyóirat jelent meg ebben az időszakban.

A külön közölt bibliográfiák az OPKM-ben két kötetbe kötve is elérhetők.

Hellebrant Árpád: A magyar paedagogiai irodalom 1905-ben. - In: Magyar paedagogia, 1906. 15. évf., 402-456. p.

Hellebrant Árpád: Paedagogiai repertorium : A magyar paedagogiai irodalom 1906-ban. - In: Magyar paedagogia, 1907. 16. évf., 368-448. p.

Hellebrant Árpád: A magyar paedagogiai irodalom 1907-ben. - In: Magyar paedagogia, 1908. 17. évf., 361-448. p.

Hellebrant Árpád: A magyar paedagogiai irodalom 1908-ban. - In: Magyar paedagogia, 1909. 18. évf., 386-468. p.

Hellebrant Árpád: A magyar paedagogiai irodalom 1909-ben. - In: Magyar paedagogia, 1910. 19. évf., 366-464. p.

Hellebrant Árpád: A magyar paedagogiai irodalom 1910-ben. - In: Magyar paedagogia, 1911. 20. évf., 379-464. p.

Hellebrant Árpád: A magyar paedagogiai irodalom 1911-ben. - In: Magyar paedagogia, 1912. 21. évf., 365-464. p.

Hellebrant Árpád: A magyar pedagógiai irodalom 1912-ben. - In: Magyar paedagogia, 1913. 22. évf., 373-460. p.

Hellebrant Árpád: A magyar paedagogiai irodalom 1913-ban. - In: Magyar paedagogia, 1914. 23. évf., 376-464. p.

Hellebrant Árpád: A magyar pedagógiai irodalom 1914-ben. - In: Magyar paedagogia, 1915. 24. évf., 385-464. p.

Hellebrant Árpád: A magyar pedagógiai irodalom 1917-ben. - In: Magyar paedagogia, 1918. 27. évf., 356-362. p.

Hellebrant Árpád: A magyar pedagógiai irodalom 1918-ban. - In: Magyar paedagogia, 1919. 28. évf., 3-41. p.

Hellebrant Árpád: A magyar pedagógiai irodalom 1919-ben. - In: Magyar paedagogia, 1921. 30. évf., 

Hellebrant Árpád: A magyar pedagógiai irodalom 1920-ban. - In: Magyar paedagogia, 1921. 30. évf., 132-144. p.

Hellebrant Árpád: A magyar pedagógiai irodalom 1921-ben. - In: Magyar paedagogia, 1922. 31. évf., 138-160. p.

Hellebrant Árpád: A magyar pedagógiai irodalom 1922-ben. - In: Magyar paedagogia, 1924. 33. évf., 36-61. p.

A digitalizált változatok elérhetők az Arcanum előfizetéses adatbázisban:  link  

Jáki László: Magyar pedagógiai irodalom 1920-1944. Önálló kiadványok. Bp.1970. OPKM. 352 p.

2079 önálló mű feldolgozásával.

Jáki László: Magyar pedagógiai irodalom 1920-1944. Folyóiratcikkek. Bp. 1991. OPKM. 622 p.

23 folyóirat 5720 cikkének feldolgozásával.

Valér Pálné: Magyar pedagógiai irodalom 1945-1958. Önálló művek. Bp.1975. OPKM. 597 p.

Valér Pálné: Magyar pedagógiai irodalom 1945-1950. Folyóiratcikkek. Bp.1983. OPKM. 428 p.

Toldy Sára: Magyar pedagógiai irodalom 1951-1954. Folyóiratcikkek. Bp.1990. OPKM. 622 p.

Felkay Lászlóné - Tóthpál Józsefné-Varga Kovács Amarilla: Magyar pedagógiai irodalom 1955-1958. Folyóiratcikkek. Bp. 1992. OPKM. 567 p.

Ravasz János: A magyar nevelés története a feudalizmus és a kapitalizmus korában. Bp.1968. 266 p.

Az 1945 utáni szakirodalom további jelentős bibliográfiája Ravasz János munkája. A mű függelékében található az 1945 utáni magyar pedagógiai szakirodalom válogatott, annotált bibliográfiája, tematikus csoportosításban.