Tanulási útmutató

A kurzus tematikai egységekre oszlik, ezen belül hierarchikusan felépített szerkezetben dolgozza fel az egyes témákat. A tartalomjegyzékből egy-egy fejezet könnyen elérhető, de arra is lehetőség van, hogy folyamatosan haladjunk végig a tananyagon, mindig a következő fejezetre lépve.

Az egyes tananyagegységekhez feladatok is tartoznak, amelyek alkalmasak önellenőrzésre, de oktatásra is. Megoldásuk az esetek legnagyobb részében gondolkodást, kreativitást, illetve az ismertetett eszközök aktív használatát igényli.

Tanulási, használati célok

Tananyagunk, kézikönyvünk többféle tanulási célt is támogat. Természetesen minden fejezetet azért írtunk meg, mert tapasztalataink alapján hasznosnak, fontosnak látjuk azok tartalmát a témában. Tisztában vagyunk viszont azzal, hogy az érdeklődők különböző előismeretekkel, különböző célokkal szeretnénk tananyagunkat használni. Használja aszerint, hogy Önt aktuálisan melyik jellemzi! Ezekhez néhány tanácsot adunk, melyek segíthetik a saját tanulási céljait fókuszálni és azokhoz saját tanulási útvonalat kialakítani.

A pedagógiai tájékoztatás specialitásainak megismerése

Amennyiben Ön már gyakorló tájékoztató könyvtárosi tapasztalattal rendelkezik általános vagy más szakterületről, akkor ajánljuk áttekintésre a két első rövid fejezetet, mely megismertet ezen szakterület sajátosságaival, mely segít a pedagógiai témák és tájékoztató eszközök logikájának megértését, mely elengedhetetlen az információkeresés során. (I. A pedagógia, a neveléstudomány és az oktatás rendszere, jellegzetességei; II. Információs igények és szolgáltatások a pedagógia területén)

Ezek után javasoljuk a III. A pedagógiai információ és forrásai c. fejezet tartalomjegyzékének áttanulmányozását. Ebben különösen hasznára lehet a grafikus tartalomjegyzék, mely nem teljes, de az alapstruktúrát jól szemlélteti. Ezt a fejezetet nem szükséges betűről betűre átolvasnia. Ehelyett ismerkedjen meg a jellemző tájékoztató eszközök típusaival, hogy legyen egy összképe a pedagógia területén való tájékoztatás lehetőségeiről. Majd válasszon egy Önt érdeklő pedagógiai témát, és próbáljon meg forrásokat keresni hozzá! Ennek során alkalmazza a fejezetben leírtakat!

Ugyanezt a feldolgozásmódot javasoljuk a szakterület intézményrendszerének megismeréséhez is. (V. Információszolgáltató intézmények)

Ha szeretne többet tudni a pedagógiai tájékoztatásról, akkor mindenképpen meg kell ismerkednie az OPKM-mel (V. Információszolgáltató intézmények) és az általa fejlesztett tartalmi feltárást és visszakeresést segítő terminológiai szótárakkal (VI. A hatékony információkeresés elmélete és gyakorlata c. fejezet)

Konkrét pedagógiai információhiány

Ha Ön már általában járatos az információkeresésben és aktuálisan van egy pedagógiai témájú információigénye, vagy egy ilyen olvasót kell segítenie, akkor a III. A pedagógiai információ és forrásai c. fejezetet ajánljuk kiemelten. Ebben dokumentumtípusonkénti és tematikus megközelítésben is kaphat tanácsokat arra nézve, hogyan induljon el, milyen forrásokat használjon, mire figyeljen a keresés során.

Emellett, ha az OPKM által fejlesztett PAD-ban is kell szakirodalmat keresnie, akkor javasoljuk a VI. A hatékony információkeresés elmélete és gyakorlata c. fejezet terminológiára, kifejezetten a pedagógiai tárgyszójegyzékre és tezauruszra vonatkozó alfejezeteket. Amennyiben pedig a talált művekről listára is van szüksége mindenképpen ismerkedjen meg ugyanezen VI. fejezeten belül a Munkabibliográfia alfejezetben bemutatott bibliográfiaküldő szolgáltatással!


Feladatok

Feladatok többféle céllal és formában találhatók a tananyagban.

Gondolkodtatás, alkalmazás

Egyes fejezetek végén szöveges formában (szabadon hozzáférhető módon) találhatók feladatok megoldókulcs nélkül. Ezek többnyire komplex problémákra mutatnak rá, a fejezetben leírtakon gondolkodtatnak el, vagy éppen alkalmaztatják azokat.

Ezek feldolgozhatók egy képzés során csoportban, vagy önálló feladatként kiadott módon. A tananyag általában nem ad rájuk direkt választ, mert attól nyitottabbak, több alternatívát tartalmaznak.

Önellenőrzés

Az önellenőrzés címmel ellátott feladatsorok csak Az OPKM Moodle felületéhez való hozzáféréssel (felhasználói név, jelszó) használhatók. Ezek zárt kérdéseket tartalmazó feladatsorok, melyeket az előzetesen beállított válaszok mentén a program pontoz. Céljuk, hogy mérjék, hogy az adatott fejezetben leírt legfontosabb fogalmakat, információkat a kitöltő elsajátította-e. Kitöltés után a feladatsorok és értékelésük a kitöltő és a kurzuson oktatói jogosultsággal rendelkezők számára látható válik.

Ellenőrzés

Egyes fejezetekhez nyitott és zárt kérdéseket kombináltan tartalmazó feladatsorok is tartoznak, melyek a kurzus teljesítésének ellenőrzéséhez kötöttek. Ezek akkor válnak láthatóvá, ha az OPKM-ben vagy más partnerintézményben aktuálisan éppen tart egy erre a tananyagra építő képzés. Ezen feladatsorok értékelése emberi munkát is igényel. Csak az adott képzésen résztvevő felhasználók kitöltött feladatsorai kerülnek értékelésre. Kitöltés és oktatói engedélyezés után a feladatsorok és értékelésük a kitöltő és a kurzuson oktatói jogosultsággal rendelkezők számára látható válik.

Fejlesztő támogatás

Az ellenőrzésnél bemutatott módon nemcsak ellenőrző, hanem fejlesztést szolgáló feladatsorok is szerepelnek. Ezek általában olyan feladatokat tartalmaznak, melyekre nem határozott választ várunk, hanem a felvetett problémával kapcsolatos gondolatokat, véleményeket, kérdéseket. Ezekre a kurzus oktatói a képzésen résztvevők számára szöveges választ adnak annak érdekében, hogy a résztvevő tanulását, fejlődését segítsék.