Tantervek

tantervek az oktatás tartalmát, időnként módszereit is szabályozó bemeneti oktatásirányítási dokumentumok. Megtalálásukhoz ismerni kell a tantervek típusait, a korszak oktatáspolitikájának alapjellemzőit, a tantervi szabályozásban követett elveket, az intézményrendszert.  

Tantervek típusai

  • hatásköre szerint
   • országos, központi tanterv
   • fenntartói
   • iskolai
  • kötelezősége szerint
   • kötelező
   • választható
  • teljesség szerint
   • teljeskörű, minden témára/tantárgyra és iskolafokra kiterjedő
   • egységes tanterv: mindenkire egyformán  vonatkozó
   • differenciált tanterv: párhuzamos iskolatípusonkénti tanterv
   • egyes iskolafokokra és/vagy évfolyamokra és/vagy iskolatípusokra vonatkozó
   • egyes tantárgyakra/témakörökre vonatkozó
  • nevelés-oktatás
   • nevelési terv
   • pedagógiai program
   • tanterv (szűkebb értelemben)

Tantervhez kapcsolódó dokumentumok:

Tantervi szabályozás

A tantervi szabályozás a tanügyigazgatás, az oktatáspolitika egyik eszköze.

  • XIV-XV. században jelennek meg, Magyarországon: XV-XVI. sz. (esztergomi székesegyházi iskola)
  • XVIII-XIX. században válnak alapvetően meghatározó előírásokká
   • 1735: első újkori magyar tanterv: jezsuita, Nagyszombat
   • 1777: első magyarországi állami tanterv (népiskolától az egyetemig)
   • 1849: első Magyarországon is kötelező tanterv: Entwurf… (gimnázium, reáliskola) - Magyarországon 1850-1860-ig volt érvényben
   • 1869: népiskola, tanítóképző,  polgári iskolai állami tantervek
  • a szabályozás lehet
   • centralizált: központi, előíró
   • decentralizált: adott iskolában szabályozó
   • kétpólusú: centralizált + decentralizált elemek
  • jelentős tantervi reformok Magyarországon:
   • 1869
   • 1950
   • 1963, 1965
   • 1978
   • 1995

  Ajánlott források a tantervekről

  A tantervelmélet forrásai c. sorozat
  Sorozatszerkesztő: Horánszky Nándor, Kiadta: OPI, OKI majd a KÁOKSZI, 1983-2001., 23 kötet OPKM

  A sorozatban megjelent kötetek általában szemelvényeket tartalmaznak a címükben megadott témában, melyeket egy összefoglaló, elemző tanulmány vezet be. Ennek köszönhetően sok esetben elő sem kell venni az eredeti tantervet, hanem azok megismeréséhez elegendő lehet a szemelvény is. A sorozat 23. kötete egybegyűjtve tartalmazza a korábbi kötetek bevezető tanulmányait és egy sorozattörténeti összefoglalót is tartalmaz.

  borito

  Mészáros István: Felekezeti gimnáziumi tantervek. 1850-1948. (A tantervelmélet forrásai, 14.) Bp., Országos Közoktatási Intézet, 1991, 134 p. OPKM

  A kötet első, 20 oldalas része elemző összefoglaló tanulmány a témában. A második része pedig szemelvényeket tartalmaz. 17 tantervből közöl részleteket. Összesített bibliográfiát nem tartalmaz, de a részletek pontos forrását megadja, így tájékozódásra is használható.

  borito

  Mészáros István: Felekezeti népiskolai tantervek. 1868-1948. (A tantervelmélet forrásai, 18.) Bp., Országos Közoktatási Intézet, 1996, 211 p.  OPKM

  A kötet első, 50 oldalas része elemző összefoglaló tanulmány a témában. Ezt követően közöl egy felekezetekre bontott tantervbibliográfiát (49 tétel). A második része pedig szemelvényeket tartalmaz. 64 részletet közül tematikus bontásban különböző pedagógiai szempontok mentén. ebből következően egy tantervből több fejezetben is találhatunk részletet. A gyűjtemény kitér a nem magyar tannyelvű népiskolákra is.