Feladatok

1. A tudományos szakirodalom, források feltérképezéséhez hasznos, ha ismerjük az adott szakterület intézményrendszerét, kiemelt teljesítményt nyújtó intézményeit. 

Napjainkban (2020-as évek) mely intézménytípusokban folynak tudományos pedagógiai kutatások Magyarországon? Nevezzen meg példaként egy-egy konkrét intézményt is!

2. A tudomány művelésénének kiemelt helyszínei a doktori képzések. Jelenleg mely egyetemek nyújtanak doktori képzést önálló neveléstudományi doktor iskolában vagy doktori programban?