Felhasznált irodalom

Báthory Zoltán - Falus Iván (1997): Pedagógiai lexikon. Bp., Keraban, 3 kötet

Ferenczi Gyula - Fodor László (1999): A pedagógia tudományelméleti alapjai. Kolozsvár, Stúdium,

Kéri Katalin (2001): Bevezetés a neveléstörténeti kutatások módszertanába. Budapest, Műszaki Kvk., 120 p.

Kozma Tamás (2001): Paradigmáink. In: Iskolakultúra, 11. évf. 10. sz. 3-13. p. URL: https://epa.oszk.hu/00000/00011/00053/pdf/iskolakultura_EPA00011_2001_10_003-014.pdf 

Kron, Friedrich W. (1997): Pedagógia. Bp., Osiris, 540 p.

Mészáros István - Németh András - Pukánszky Béla (1999): Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Budapest, Osiris, 479 p. 

Mogyorósi Zsolt - Virág Irén (é.n.): Iskola a társadalomban – az iskola társadalma. EKF, http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/hunline_pedpszi/15_iskola_a_tarsadalomban/index.html#