A fogalommeghatározás problémái

A pedagógia fogalmának meghatározását, a témával való foglalkozást jól jellemzi, hogy kifejtését kérdések mentén tudjuk szemléletesen megtenni. Ezen a területen sok a kérdés, melyekre gyakran nincs is egyértelmű válasz.

A tudomány tartalma, határai és erőteljesebben meghatározó más tudományok korszakonként, országonként/kultúránként és pedagógiai irányzatonként eltérőek. Ez fokozottan nehezíti meghatározását. Az azonos megnevezések sem minden esetben teljesen azonos diszciplínákat jelölnek az egyes korszakokban, nyelveken. A fogalom történeti alakulásának rövid áttekintését adja az 1997-es pedagógiai lexikonban Petrikás Árpád. (Báthory - Falus, 1997, 138-140.)

„Mióta újra tanár vagyok – ráadásul pedagógia-tanár –, minduntalan beleütközöm az ismert kérdésbe: mi is hát a pedagógia. Amíg jobbára csak kutattam, ez a kérdés nem foglalkoztatott. Most viszont, hogy tanítom, rendszeresen szembekerülök vele. Az első hallásra nagyon is elméletinek tetsző kérdés mögött szakmánk története, jelene és talán a jövője áll. Még pontosabban azoknak az életpályája, sorsa és kilátásai, akik a pedagógia művelésére adták a fejüket.” (Kozma, 2001, 3.)

A fenti okoknál fogva pontos definíciót nem adunk, nem adhatunk. Ez nem is a tájékoztató könyvtáros feladata. De szükségszerűen el kell határolnunk gyűjtőkörünket, komptenciaterületünket más szakkönyvtárakétól, tudnunk kell mondani arról valamit, mi az, amiben segíteni tudjuk az érdeklődőket. A következő fejezetben adunk rövid választ.