Pedagógia vagy neveléstudomány?

A hétköznapi szóhasználatában gyakran összemosódik a két fogalom. Az elméleti szakemberek írásaiban is találkozhatunk olyan használattal és meghatározással, amely egy fogalomként kezeli a kettőt.

Első, leegyszerűsítő megközelítésben azt mondhatjuk, hogy a pedagógia a nevelés-oktatás gyakorlatával foglalkozik, annak elméleti és gyakorlati vonatkozásaival egyaránt. A neveléstudomány pedig a pedagógiai gyakorlat tudományos értelmezése.