Mióta van pedagógia?

Az ember mióta él tanul és tanít, ami az állatvilágot is jellemzi, így a tevékenység gyökerei még korábbiak. Sőt, tág értelemben a tanulás minden élő szervezet képessége. De a pedagógia területei nemcsak a tanulás témakörét foglalják magukba, és elsősorban az emberre vonatkoztathatók.

Már az őskori ember is készített nevelési-tanítási céllal játékokat gyermekeinek. Pedagógiai írásos források pedig már az ókori Mezopotámiából, a sumer és akkád időszakból is maradtak ránk, amelyek bizonyítják, hogy módszeres tanítás zajlott, iskolát működtettek. (Mészáros - Németh - Pukánszky, 1999) A területtel való önálló, rendszerezett tudományos foglalkozás viszont a gyökereihez képest későn indult meg.

A 17. századig tartó időszakot a pedagógia korai fejlődési szakaszának tekinthetjük. Ekkor a teológia, majd a filozófia részeként fejtették ki nézeteiket, munkásságukat a gondolkodók. Nem alkottak egységes elméleti rendszereket ezen a területen. Egyes szerzők (Ferenczi - Fodor, 1999, 61-62.) szerint már Comenius Didactica magna c. műve egy koherens pedagógiai rendszer. 

A pedagógia önálló tudománnyá válása, azaz a tudományos pedagógia kialakulása a 18. század végén megy végbe. Ekkor jelentkezik Németországban az az egységes tanárképzést is célzó igény, hogy a pedagógiát a teológiától független, önálló tudományként rendszerezzék. A hallei egyetemen 1779-ben létrehozzák az első pedagógia tanszéket, melynek Ernst Christian Trapp gimnáziumi tanár és filozófus lett a pedagógia professzora, aki 1780-ban Versuch einer Pädagogik c. művében törekszik a terület tudományos alapozására. (Mészáros - Németh - Pukánszky, 1999) De a pedagógia csak a 19. században függetlenedik a teológiától és a filozófiától. Folyamatosan fordul az egyes ideológiáktól a valóság kutatása felé.

A modern pedagógia szellemi atyjának Wilhelm Dilthey német filozófust tekinti Kron (1997, 28-29.), mert ő már az emberi cselekvések megértő értelmezésére fókuszál, a leegyszerűsítő természettudományos megközelítés helyett. (Mészáros - Németh - Pukánszky, 1999)