Irányzatok

A neveléstudományt fokozottan meghatározzák az irányzatok, melyek közül sok párhuzamosan is jelen van. Többféle konzekvens pedagógiai rendszer építhető fel. Sokféleségük miatt itt nem áll módunkban ezek bemutatása. Zrinszky szerint (Báthory - Falus, 1997) minden filozófiai felosztás alkalmazható a neveléstudományi irányzatok felosztására is.

A főbb irányzatok ismerete szükséges a hatékony pedagógiai tájékozódáshoz. Egyrészt ezek mentén, ezekkel szűkítve lehet szükséges a keresés, másrészt a találatok, források értékelése során is figyelembe kell venni.