A pedagógia határtudományai

A más tudományokkal való találkozás kétféleképpen értelmezhető:

 • segédtudományi megközelítés, mely adataival, módszereivel segíti a pedagógiai kutatást,

 • interdiszciplinaritás, tudományköziség szemlélete, mely a két terület transzferére, információcseréjére, a közösen megfogalmazott általános törvényszerűségekre és nem hierarchiájára fókuszál, melynek következtében mindkét tudomány a saját rendszerébe tudja integrálni az eredményeket.

A pedagógiát nevezik interdiszciplináris és multidiszciplináris tudománynak is, hiszen minden  más tudománnyal összekapcsolható, sőt egyes esetekben összekapcsolandó, mert

 • minden tanítható,

 • komplex tudomány, a vizsgálatokban sok más tudomány módszereit, szempontjait alkalmazza és

 • jellemzője az együttműködés más tudományterületekkel.

Leggyakrabban az alábbi tudományokat jelölik meg a neveléstudomány határterületeként:

 • filozófia,

 • biológia,

 • pszichológia,

 • szociológia,

 • statisztika,

 • közgazdaságtan,

 • történelem,

 • antropológia,

 • jog,

 • kibernetika, a vezetéselmélet,

 • politológia, politika,

 • teológia.

A határterületek szerteágazó volta miatt sok kutatási témában nem elegendő csak és kizárólag az OPKM állományából és tájékoztató eszközeinek segítségével való tájékoztatás és tájékozódás. Gyakran igénybe kell venni más szakkönyvtárakat is. Leggyakrabban a fentebb felsorolt területekét.