Az oktatási rendszer

A pedagógiai információkeresést erőteljesen meghatározza a vizsgált korszak oktatási rendszere. Az iskolatípusok és a képzési formák rendszere a neveléstörténet során többször ment át strukturális változásokon, és több elnevezés jelentéstartalma is módosult. Ez a folyamat napjainkban sincs nyugvóponton, vagyis nem csak a neveléstörténeti kutatások során fontos ezekre tekintettel lenni.

A tartalmi feltárás során az OPKM egységesített tárgyszavakat használ, vagyis törekszünk arra, hogy korszakokon átívelő, általánosan használható tárgyszavakat alkalmazzunk a tartalom feltárásban, vagyis nem követjük a “nyelvi divatokat”, de vannak helyzetek, amikor nem megfeleltethetők az intézménytípusok. A PAD adatbázisban való kereséskor ez a probléma részben megoldható az iskolafokozatra vonatkozó tárgyszavak használatával: alapfokú oktatás, középfokú oktatás, felsőoktatás.

Az oktatási rendszer nemcsak iskolatípusok, hanem fenntartók mentén is tagolt. Ez is fontos keresést szűkítő szempont lehet.