Bevezetés

A pedagógiához kötődő információ összetett és sokrétű, akárcsak az a felhasználói kör, amelynek igényeire és szükségleteire az információs rendszer épül. A felhasználói célközönség a tudomány, az intézmények és a munkakörök differenciálódásával az utóbbi évtizedekben még inkább differenciálódott, az egyik legnépesebb és legtagoltabb közönségről van szó. A pedagógia területén dolgozók, tanulók száma körülbelül 2-300 ezer fős, értelmezéstől függően.

A pedagógiai információs rendszer és a pedagógiai könyvtárak meghatározó használói az oktatásirányítás döntéshozói, a neveléstudomány kutatói és művelői, azaz a pedagógustársadalom a lehető legszélesebben értelmezve, és mindenekelőtt a pedagógusképzés különböző szintjein megjelenő egyre nagyobb számú hallgatói réteg. Esetleges, de nem figyelmen kívül hagyható eleme lehet ezen kívül a társadalom gyakorlatilag bármely tagja, akár szülőként, akár az élethosszig tartó tanulás résztvevőjeként kerül kapcsolatba a szolgáltatott információval. A használói célközönség ugyanakkor nem áll meg az ország határainál. A magyar információ fogyaszthatóvá tétele a külföld számára a pedagógiai információs rendszer fontos feladata. Az információ felhasználóinak egyre tetemesebb része távolról, az interneten keresztül használja a rendszert.

A használók igényeiről és elégedettségükről sokszor nincs közvetlen visszajelzés. Meg kell találni annak a módját, hogy az egyes felhasználói köröket jobban megismerjük, valamint hogy a szolgáltatások megfelelő színvonalon jussanak el távolra is.