A pedagógiai információ

A pedagógiai információ terminus technicus nehezen definiálható, ahogyan láttuk, hogy maga a tudomány is nagyon összetett. A vizsgálódásunk látókörébe tartozó ismeretek a szociológiától és közgazdaságtól a politikán és történelmen át a pszichológiáig és a számítástechnikáig terjednek. Nem is beszélve a pedagógia tudományának nagyon erős gyakorlati érdekeltségéről. Ez pedig természetszerűen vonja maga után, hogy együtt kell gondolkodnunk más tudomány- ill. ismeret ágak információs rendszereivel. Össze kell hangolni a terminológiát, átjárhatóvá kell tenni az információ feltáró eszközöket. A pedagógiai rendszer közönsége számára elérhetővé és fogyaszthatóvá kell tenni a társtudományok információforrásait.

A hatékony tájékoztató munkához elengedhetetlen, hogy pontosan ismerjük felhasználóinkat, kérdéseik, problémáik, igényeik jellegét, és ez alapján tudjunk dönteni a legjobb megoldáshoz vezető utakról. Az egyes használói csoportok általános ismerete segítséget nyújt a konkrét használók kérdéseinek megválaszolásában, kutatásuk támogatásában.