Felhasználói csoportok, típusok

A pedagógiai iránt érdeklődők köre széles. Az egyes csoportok sokféle részhalmazzal rendelkeznek és az egyes részhalmazok sokféle átfedésben vannak egymással, mint ahogy azt az alábbi ábra próbálja szemléltetni. A tájékoztató munkában az igények felmérése során ezt tekintetbe kell venni.


TÖRTÉNÉSZEK
TÖRT...
hely...
kutatótanárok
kuta...
PEDA...
iskolavezetők
isko...
DÖNTÉSHOZÓK
DÖNT...
PEDA...tová...csal...ISKO...neve...okta...KUTA...
szülők
szül...
tanulók
tanu...
gyerekek
gyer...
Viewer does not support full SVG 1.1


Kattintson az ábrán kékkel jelölt feliratokra, ha többet szeretne tudni olvasói igényeikről!