Kutatók

A kutatók általában a legteljesebb és legalaposabb információt igénylik, hiszen elemi érdekük, hogy minden véleményt és tényt értékeljenek, mielőtt valami újat állítanak. Fontos, hogy a kutató munkáját segítő könyvtáros

    • partner legyen az információkeresési folyamatban,

    • időt szánjon a kutatási probléma megértésére, és

    • rendelkezzen megfelelő szaktudományi ismeretekkel ahhoz, hogy a legrelevánsabb és legteljesebb forrásokat tudja ajánlani. Az OPKM munkatársai rendelkeznek ezzel a tudással, érdemes tőlük segítséget kérni.

A kutatói igényeket mindig nagy információs bázisról, széles merítéssel kell teljesíteni. A PAD adatbázis jó kiindulópontot jelenthet a kutatáshoz szükséges szakirodalom feltérképezésére, mert a hazai szakirodalom tekintetében teljességre törekszik, valamint lehetőséget ad a sok szempontú válogatásra, differenciált kérdésfeltevésre.

Látni kell viszont, hogy a téma jellegétől függően határtudományi adatbázisok igénybevétele is szükséges lehet. A kutatók gyakran nemzetközi szakirodalmat is igényelnek, amennyiben a kutatási téma olyan, fel is kell hívni a figyelmüket az elérhető nemzetközi adatbázisokra.

A kutatók számára fontos információforrások lehetnek a speciális dokumentumtípusok, források (pl. tankönyvek, iskolai értesítők, egyedi, kéziratos, muzeális dokumentumok stb.)


A kutatók, egyetemi oktatók speciális igénye lehet saját életművük, illetve idézettségi adataik összegyűjtése. A PAD adatbázis ebben is tud segítséget nyújtani.