Gyakorló pedagógusok

A gyakorló pedagógusok információs igénye jellemzően vagy a napi oktató-nevelő munkához, vagy a szakmai fejlődéshez szükséges továbbképzéshez köthető.

A napi oktató munkára való felkészüléshez elsősorban módszertani, tantárgy-pedagógiai, illetve az oktatott tantárgyhoz kötődő szaktudományi kérdések megválaszolására van szükség, de nevelési problémák is felmerülnek.

A PAD adatbázis nagy számban tartalmaz szakmódszertani publikációkat.

A szaktudományok fejlődésével való lépéstartáshoz szükséges szakirodalmat az adott szaktudomány könyvtárában (országos szakkönyvtárak), illetve nagyobb közkönyvtárakban lehet a legeredményesebben megtalálni.

A gyakorló pedagógusok igénye lehet az oktatás során a diákokkal használtatható ismeretterjesztő források megismerése, melyben a közkönyvtárak és az iskolai könyvtárak feladata segítséget nyújtani.