Pedagógusjelöltek, pedagógusképzésben résztvevők tanulmányi célú igényei

A pedagógusképzés, illetve pedagógus–továbbképzés bármely formájában részt vevő hallgatók általában tanulmányi feladataik megoldásához keresnek szakirodalmat vagy segítséget. Ennek típusai:

    • Olvasmánylista alapján való vizsgára készülés:A szakirodalmat többnyire tematikák alapján keresik (lsd. keresés lista alapján).

    • Önálló forráskeresést igénylő önállóan  megoldandó feladatok: A tanulmányok során felmerülő, önállóan megoldandó feladatok, beadandó esszék, de legjellemzőbben szakdolgozatok stb. elkészítéséhez a hallgatóknak szakirodalomra van szükségük, amelyet önállóan válogatnak ki és dolgoznak fel. Ehhez kiváló segítséget nyújt a PAD adatbázis.

    • Tankönyvek, tanári segédkönyvek a gyakorlótanításhoz.

Ezen célcsoport igényeinek kiszolgálásához könyvtárpedagógiai tudás, könyvtárpedagógusi hozzáállás szükséges. Kiemelt cél az információs műveltségük fejlesztése, az önálló tanulásuk támogatása. Ennek több területe van:
    • Az önálló forráskeresést igénylő feladatok könyvtárosi támogatásánál szem előtt kell tartani, hogy a forrás megkeresése is a tanulmányi feladat része, a hallgató fejlődését szolgálja. Ennek megfelelően a keresés módjáról kell a hallgatót tájékoztatni, nem pedig a megfelelő forrásokat kell rendelkezésére bocsátani.

    • Gyakran a forráskeresésen túl a források felhasználásában, különösen a bibliográfiák összeállításában, a hivatkozások elkészítésében is igényelnek segítséget.

A pedagógusjelöltek támogatására sok, elsősorban felsőoktatási könyvtárban, kifejezetten a forráskeresést támogató kurzusokat, képzéseket is szerveznek kötelező vagy választható jeleggel.