Iskolahasználók, szülők, diákok igényei

A leggyakoribb igény a tankönyvek beszerzésére vonatkozik. Ebben elsősorban az iskolai könyvtárak tudnak segíteni.

Emellett a lemaradó és az egyes tanulmányi feladatokra önállóan felkészülő diákok részéről van igény különböző feladatgyűjteményekről való tájékozódásra és az azokhoz való hozzáférésre.

Ennek speciális esete, amikor a számonkéréshez használt feladatgyűjteményeket keresik.

Természetesen a szülők, a diákok is érdeklődhetnek az oktatásügy, az oktatáspolitika aktuális kérdései iránt (pl. jogszabályok), de akár történeti témák iránt is.

Egyes esetekben hivatalos ügyekhez is szükség lehet forrásokra. Ezek általában a tanulmányi eredményekre vonatkoznak, amelyekre az 1850-1949 közötti iskolai értesítőkből, más időszakokban a levéltárakban fellelhető anyakönyvekből adhatók meg a válaszok. Az esetek egy másik jelentős köre a megszerzett középfokú végzettség, képzettség tartalmára vonatkozik, melyeket a hatályos tantervek és képesítési követelmények segítségével lehet megpróbálni felderíteni.

Ide sorolhatjuk továbbá a laikusok (nem pedagógusok) pedagógiai jellegű kérdéseit (pl. szülők, tanulók, érdeklődők). A számukra nem annyira a tudományos szakirodalom, inkább a speciális dokumentumok (tankönyv, iskolai értesítő, gyermekkönyvek), illetve az ismeretterjesztő irodalom nyújtanak megoldást.