Az igények közvetlen megjelenése az OPKM-ben

A fenti igényekkel és a használókkal a szakkönyvtárban nap mint nap találkozunk, az igényekről közvetlen benyomással rendelkezünk. Tapasztaljuk, hogy a kutatók közül leginkább a neveléstörténészek használják a könyvtári forrásokat, és ők személyes használatot igényelnek, hiszen a források többsége nem kölcsönözhető. Kérdéseik összetettek, egyediek, a könyvtárosok részéről is jelentős kutatómunkát igényelnek. Sajnos oktatáskutatók kisebb számban használják személyesen a könyvtárat, számukra a távhasználat valószínűleg vonzóbb.

Rendszeres használók a felsőoktatásban oktatók, ők általában kutatóként jelennek meg, de gyakran az oktatómunkához köthető kérdéseik vannak. Fontos használói kör a pedagógusok, akik azonban főleg továbbképzésben való részvétel esetén veszik igénybe a könyvtárat, így igényeik a hallgatói igényekhez hasonlóak.

Legnagyobb számban a felsőoktatás különböző szintjein tanuló hallgatók keresik fel a könyvtárat. Tanulmányaikhoz, vagy szakdolgozati, illetve PhD kutatásaikhoz keresik a szakirodalmat. A távolról elérhető szolgáltatások számukra nagyon fontosak.