Feladatok

Melyik felhasználói csoportba sorolná az alábbi kérdésekkel érkezőket?

a. Magántanuló a gyermekem. Meg szeretném nézni, hogy melyik tankönyv lenne a legjobb a számára a 6. osztályos történelem tanulásához.

b. Előadást kell tartanom a két világháború közötti Baranya megyei iskolákról.

c. Szemináriumi dolgozatot kell készítenem a nemzeti alaptanterv változásairól.

d. Az 1800-as évek oktatáspolitikai reformjairól szeretnék tájékozódni.

e. Szakirodalmat keresek abban a témában, hogy hogyan fejleszthető az óvodáskorú gyermekek beszédkészsége.

f.  A reziliencia és a felsőoktatás összefüggéseiről keresek irodalmat a roma népesség vonatkozásában.