A szakirodalom szóródása

Tökéletesen igazolt a neveléstudomány területén az a bibliometriai törvény, miszerint a publikációk egyharmadát néhány szakterületi folyóiratban jelentetik meg, a második egyharmadát ötször ennyi folyóiratban, a harmadik harmadot pedig legalább huszonötször ennyiben. Ebből pedig az következik, hogy ha csak az általunk ismert és fontosnak tartott folyóiratokat olvassuk, amelyekben sok cikk van a minket érdeklő témáról (ezek a magfolyóiratok), akkor csak a szakirodalom egyharmadáról tájékozódunk, ami nem biztos, hogy elegendő. A tudományosabb, elméletibb jellegű publikációkat megjelentető magfolyóiratok a vizsgálatok szerint: Új Pedagógiai Szemle, Iskolakultúra, Educatio. A gyakorlatibb jellegű szakirodalom magfolyóiratai: Tanítás-tanulás, Tanító, Óvodai Nevelés, Szakoktatás.