Idézettség

Valamennyi tudományterület, illetve az ott dolgozó tudósok megítéléséhez nagyon fontos információt adnak a hivatkozások. Egy-egy szakirodalom olvasásakor érdemes azt is megvizsgálni, kikre hivatkozik a szerző, illetve az adott műre kik hivatkoznak. A hivatkozások vizsgálata mentén egy-egy téma szakirodalma is feltérképezhető.

De honnan tudhatjuk, kik hivatkoznak egy adott szerzőre vagy műre? Sajnos a hivatkozások gyűjtése Magyarországon nem megoldott, csak részben tudunk erről információt gyűjteni. Ha egy szerző, illetve egy adott mű hivatkozásait keressük, ebben segítségünkre lehet a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázis (MTMT). Ezen kívül az OPKM adatbázisa is tartalmaz információkat a hivatkozásokról, tehát ha nem is teljes körűen, de van lehetőség ilyen jellegű információk összegyűjtésére is.