Bevezetés

Az eredményes szolgáltatás, tájékoztatás egyik alapfeltétele, hogy tisztában legyünk az egyes szolgáltatási igények, kérdéstípusok megválaszolásához rendelkezésre álló forrásokkal. Ennek egyik eleme, hogy tájékozódunk az adott szakterület publikációs szokásairól, tendenciáiról, vagyis arról, hogy a szakterületen publikálók mikor, hol, milyen formában szeretik megjelentetni publikációikat.

A társadalom- és bölcsészettudományok területén a kutatói életmű a legtöbb esetben szakterületileg heterogén, multi- vagy interdiszciplináris. A minőséget leginkább a szakértői (peer) értékelés, a kiadók rangsorolása, az idézettség határozza meg, illetve napjainkban egyre nagyobb szerepet kapnak az alternatív hatásmérési formák is, az altmetria, a könyvismertetések és a használati mérőszámok (pl. kölcsönzési statisztikák). „A tudományterület fejlődésének megítélésében a legfontosabb szempont az akadémiai értékrendnek való megfelelés, a létrehozott tudás tudományos minősége. Négy olyan tendenciát érdemes szemügyre vennünk, amely ebből a szempontból radikális változásokat hozott:

    • megnőtt az empirikus munkák aránya,
    • kiteljesedett az interdiszciplináris beágyazottság,
    • globálissá vált a tudományos kommunikáció, és
    • a publikációk súlypontja eltolódott a lektorált folyóiratcikkek felé….

Magyarországon – miként a többi Közép- és Kelet-Európai országban – a nemzetközi publikációk ösztönzésére lenne szükség.” (Csapó, 2011, 1072-1073.)

Mi következik mindebből? Érdemes tisztában lennünk a keresett szakterület (esetünkben a neveléstudomány) jellegzetes publikációs szokásaival annak érdekében, hogy a keresett információt a megfelelő forrásokban keressük. A publikációs stratégiákról legtöbb információt maguk a publikációk adnak. Ha különböző szempontokból megvizsgáljuk, például megszámoljuk ezeket, és a kapott adatokat statisztikai módszerekkel elemezzük, releváns képet kaphatunk a publikációs stratégiákról és tendenciákról. Ezeket a méréseket és elemzéseket természetesen nem szükséges mindenkinek elvégezni, elég, ha léteznek ilyen vizsgálatok, mi pedig használjuk az eredményeket.

Az OPKM munkatársai rendszeresen végeznek ilyen bibliometriai vizsgálatokat. Ezek eredményeiből mutatunk be néhányat, amellyel a hatékony és eredményes információkeresést szeretnénk támogatni.