Az információkeresés célja

Az információkeresés egy információs problémamegoldási folyamat része. A keresés célja a probléma megoldásához való hozzájárulás. Vagyis, amikor egy olyan feladatunk van, amelynek megoldása információhiány miatt nem megoldható, információs problémával állunk szemben. Ezen pedig információkereséssel segíthetünk. A folyamat viszont ennél több elemből áll. Ezen tananyag elsősorban a keresés támogatását tűzte ki célul.Az információkeresés nem tudomány, inkább művészet, a szó pozitív és negatív értelmében egyaránt. Hatalmas szakirodalom foglalkozik azokkal az ismeretekkel, tudásokkal, módszerekkel és technikákkal, amelyek ennek a művészetnek a sikeres műveléséhez szükségesek. A mai szóhasználatban az információkeresést főként online, internetes környezetben szokták csak vizsgálni és értelmezni, holott maga a fogalom ennél jóval tágabb kontextusban helyezkedik el. Minden olyan tevékenység, amely valamely információs igény vagy szükséglet kielégítését, megválaszolását célozza meg, információkeresésnek minősül, akár hagyományos eszközökkel (nyomtatott információforrások, mutatók, kézikönyvek, stb.), akár személyes interakciók (beszélgetés, interjú, konferencia, stb.), akár az internet és a számítógépes technológia segítségével oldjuk meg.

Ki ne akarna szakmája művésze lenni? Ez a könyvtári világban leginkább úgy érhető el, ha az információkeresés művészetét emeljük minél magasabb szintre. A téma általános, de ebben a tananyagban mi a pedagógia szakterületén keresztül tekintjük át.