A kérdés, illetve az információs igény

Minden kérdés más, tartalmában és formájában egyaránt. Minden kérdésnek megvan a maga megoldási, megválaszolási stratégiája. Ha a választott stratégia nem illeszkedik a kérdés természetéhez, a keresés nem lesz eredményes.

Korábban láttuk, milyen sokfélék lehetnek az igények a neveléstudomány és a gyakorlati pedagógia területén. A keresőkérdés megfogalmazásakor tehát először magát az igényt, az információs problémát kell elemeznünk, és csak ha már kellően átlátjuk annak alapelemeit (ki, mit, hol, mikor, hogyan, kinek, miért stb.), akkor fogalmazhatjuk meg a kérdést. Nem mindegy, hogy valaki tankönyvet keres, mert abból akar tanulni, vagy tankönyveket akar összehasonlítani, esetleg a tankönyvek népszerűségére, fogadtatására kíváncsi.

Ebből következően, ha nem magunknak keresünk, hanem könyvtárosként tájékoztató szerepben veszünk részt a folyamatban, az adekvát segítséghez nagyon fontos, hogy ne csak a megfogalmazott olvasói kérdésre fókuszáljunk. Törekedjünk a célok megismerésére, melyek segítenek az igény, és abból következően a pontosabb keresőkérdés megfogalmazására.