Fogalommeghatározás

A keresési stratégia sarokpontja a megfelelő fogalmak beazonosítása és meghatározása. Az információs igény felmérésénél kezdődik a folyamat, amikor az információs problémát először fogalmakba kell öntenünk. Ezek a kiinduló fogalmak azonban nagyon gyakran nem visznek el az eredményes találatokhoz, ezért keresés közben folyamatosan újra kell fogalmaznunk a terminusokat. Ezen a ponton sok kereső elbukik, ha nem szentel elegendő figyelmet a megfelelő fogalomhasználatnak. Könnyen jutunk el oda, hogy az adott problémának nincs megfelelő megoldása, vagy nincs elegendő találat, holott a probléma a kiinduló fogalmaknál keresendő. Ha az általunk megadott fogalom túl szűk vagy túl tág, a találatunk túl sok vagy túl kevés lesz. Ilyenkor segítség lehet, ha a túl sok találatot adó fogalmat egy szűkebb, alárendelt fogalomra cseréljük, a túl szűket pedig egy átfogóbbra. Ebben segítséget nyújtanak a tezauruszok, amelyek feltüntetik a fogalmak közötti alá-fölérendeltségi kapcsolatokat.