Nyelvi megközelítés

A fogalom meghatározás mellett a nyelvi problémákkal is foglalkoznunk kell. Az információkereséssel kapcsolatos nyelvi problémák igen összetettek és bonyolultak. A legfontosabb kiindulópont természetesen a megfelelő kereső elemek, terminusok megválasztása. Ezen a területen is nagy hasznát vehetjük a heurisztikus gondolkodásnak. Önmagában a kontrollált szótárak, tárgyszójegyzékek, tezauruszok, ellenőrzött indexek nem garantálják a megfelelő eredményt, hiszen ezeket is emberek készítik – még ha szigorú szabályok mentén is –, és emberek alkalmazzák. Tökéletes indexelés nem létezik. A keresőnek nagy szüksége van a logikus gondolkodásra, amelynek segítségével például rendszerezni tudja keresőkifejezéseit a bennük kifejezett specifikussági szintek szerint.